Svenskspråkig verksamhet

Helsingin Kouluraittiuspiiri idkar rusmedelsförebyggande verksamhet speciellt bland barn och ungdomar. Föreningens verksamhet har startat år 1958. Sedan år 2002 har vi utvecklat och genomfört aktiviteter också på svenska. En del av arbetet sker i samarbete med vår dotterförening Ung i fokus.

De program i grupp som Helsingin Kouluraittiuspiiri erbjuder har som mål att utöka de ungas möjligheter att göra genomtänkta val i livet samt stärka deras psykosociala resurser. Inom programmen uppmärksammas de krav samhället ställer och de förväntningar samhället har på individen. Dessa faktorer, som tas upp i en relativt liten utsträckning inom skolundervisninigen, sammanfattas till en helhet som stöder de ungas förmåga att hantera det egna livet. Det handlar om jagets utveckling i interaktion med andra i en samhällelig kontext.

Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar främst i åldern 9-18, vilket innebär att vi når en central grupp individer genom vår verksamhet. 

Våra metoder