Toiminta

Helsingin Kouluraittiuspiirin ohjelmissa nuori ja nuoruus kohdataan kokonaisvaltaisesti. Ongelmien sijasta korostetaan murrosikään sisältyvää uutta mahdollisuutta. Ohjelmissa on keskeistä yhteistyön ja toveruuden opetteleminen, sosiaalinen prosessi ja omakohtainen oivaltaminen. Toimintamallimme antavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia etsiä ja vertailla erilaisia vaihtoehtoja. Kouluraittiuspiirin tavoitteelliset ohjelmakokonaisuudet pyrkivät vaikuttamaan tietoon, arvostuksiin ja toimintaan.

 

Ohjelmakokonaisuudet

•  tarjoavat samaistumiskohteen eli sen toteuttajina ovat Kouluraittiuspiirin kouluttajat. Lapset ja nuoret voivat samastua tai turvallisesti haastaa aikuisen keskusteluun sekä testata omia ajatuksiaan.

•  käsittelevät kysymyksiä, jotka kiinnostavat lapsia ja nuoria itseään.

•  innostavat ihmistä pohtimaan omaa itseään ja kysymään "Kuka minä olen, minkälaisia arvostuksia minulla on ja mitä pidän elämässäni tärkeänä?"

•  vahvistavat yksilön itsetuntoa ja minäkuvaa

•  antavat käyttöarvoa: lapset ja nuoret pitävät ohjelmia hyödyllisinä ja ajattelevat, että työstetyillä/opituilla asioilla on käyttöä melko pian.