KAIKU-projekti

Takkuaako opiskelu?
Ala ei tunnukaan omalta?

Runsaasti poissaoloja?
Motivaatio hukassa?

 

Kaiku on pääkaupunkiseudulla n. 15-25 -vuotiaille nuorille hyvinvoinnin lisäämiseksi tarkoitettu elämänurasuunnittelu- ja voimaantumishanke. Hankkeen tarkoituksena on tarjota toiminnallinen ajanjakso, jossa työstetään tulevaisuuden visioita, tehostetaan opiskelutaitoja sekä opiskelu- ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.

Kaiku-ryhmän toiminnan aikana pyrimme nuorten kanssa löytämään elämän- ja oman uran merkityksiä. Tavoitteisiin pyritään kehittämällä työskentelymenetelmiä ja -välineitä, joiden avulla jokainen voi itse pohtia tulevaisuuttaan sekä kantaa vastuun omista valinnoistaan ja niiden seurauksista.

Osallistujat Kaiku-ryhmiin valitaan hakemusten (tarvittaessa haastattelujen) perusteella.

 

Metodinen kuvaus

 

Elämän mielekkyys lisääntyy,
jos sen tarkoitus kirkastuu!

 

Kaiku -hankkeessa työskentely tapahtuu ryhmätoimintana ja yksilöllisenä ohjauksena. Työskentelyssä käytetään mm. yhteistoiminnallista oppimista sekä draamapedagogisia menetelmiä. Työskentelymuodot mahdollistavat dialogin toisten kanssa, kannustavat omaan ajatteluun sekä auttavat selvittämään omia ajatuksia vastuusta, syistä ja seurauksista sekä auttavat löytämään ajatteluun uusia kanavia.

Kaiku-ryhmät toimivat voimaantumisen periaatteella. Voimaantuminen tarkoittaa ihmisestä itsestään lähtevää prosessia ja se on yhteydessä ihmisen omaan haluun, omien päämäärien asettamiseen, luottamukseen omiin mahdollisuuksiinsa sekä näkemykseen itsestään ja omasta kyvykkyydestään. Vaikka voimaantuminen on henkilökohtainen prosessi, siihen vaikuttavat toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet.

Kaiku -ryhmät toimivat noin 3 kk:n ajan 2-4 h/viikossa. Ryhmäkoko on noin 12-14 osallistujaa. Kaiku tarjoaa mahdollisuuden asettaa itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa päämääriä, laatia suunnitelmia, kokeilla, yrittää ja erehtyä niin ajattelun kuin tekojenkin tasolla.