Väkivallan ehkäisytoiminta

Helsingin Kouluraittiuspiiri toteuttaa teematilaisuuksia väkivallan ehkäisemiseksi.