Draamaa Omppumäessä

Tutustutaan yhdessä Omppumäen koulun oppilaisiin Erviin ja Tyyriin, uuteen opettajaan Iisaan ja koulunkäyntiavustajaan Mauraan! Mitä draamaa Omppumäessä onkaan tapahtunut?

Draamaa Omppumäessä on uusi prosessidraamatyöskentelyyn pohjautuva toiminnallinen ohjelma, joka on suunnattu peruskoulun 4.-6. luokkien oppilaille. Prosessidraamatyöskentelyssä ohjaajat rakentavat kehystarinan avulla yhdessä oppilaiden kanssa fiktiivisen draaman maailman. Välillä asioita tarkastellaan toiminnallisesti draaman maailmassa ja välillä niitä käsitellään yhdessä sen ulkopuolella eri tavoin.

Ohjelmaan kuuluu neljä kahden tunnin pituista tapaamiskertaa/luokka, jotka toteutetaan noin kuukauden aikana. Lisäksi ohjelmaan kuuluu opettajille suunnattu kahden tunnin pituinen koulutus, jonka tarkoituksena on tarjota opettajille kokemus draamatyöskentelyn perustyötavoista ja mahdollistaa draamatyöskentelyn jatkaminen ohjelman jälkeen yhdessä luokan kanssa. Ohjelmaan kuuluu myös jälkityöskentelymateriaalia. Ennen ohjelman ensimmäistä tapaamiskertaa opettaja saa ohjeet tarvitettavia enakkovalmisteluja varten. Draama Omppumäessä -ohjelman vetää kaksi Helsingin Kouluraittiuspiirin ohjaajaa.

Draama Omppumäessä -ohjelman teemat ovat yhteisöllisyys ja erilaisuus ja sen aihe on konfliktitilanne luokassa. Työskentelyyn sisältyy niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyä, roolissa ja roolin ulkopuolella. Toiminnallisuus on keskeisessä asemassa. Työskentely jatkuu myös kotona kotitehtävien parissa.

 

Ohjelman tavoitteet oppilaiden kannalta:

  • ryhmäytymisen syventäminen
  • yhteishengen parantaminen
  • toisen asemaan asettumisen harjoitteleminen
  • erilaisuuden arvostamisen oppiminen
  • kiusaamisen ehkäiseminen

 

Ohjelman tavoitteet opettajien kannalta:

  • draamatyöskentelymenetelmiin tutustuminen
  • uusien keinojen saaminen vaikeiden asioiden käsittelemiseen sekä oppilaiden positiivisen keskinäisen vuorovaikutuksen tukemiseen
  • omaa luokkaa koskevan uuden informaation saaminen