PerheTreffit mahdollistaa ja huomioi

Alakoulun viimeisiä luokkia käyvät nuoret kohtaavat elämässään useita suuria henkilökohtaisia, fyysisiä ja psyykkisiä sekä yhteisöllisiä muutoksia. Siirtyminen luokkatasolta toiselle vaatii nuorelta ennen kaikkea taitoja hallita omaa toimintaansa ja elämäänsä sekä kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä.

PerheTreffit -toimintamalli kehittää nuorten ja heidän sidosryhmiensä kanssa erilaisia ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, joissa toimintaan osallistumis-kynnys olisi mahdollisimman matala.

PerheTreffit-toiminnassa osallistujina ovat peruskoulun 5.-7. luokkien oppilaat ja heidän elämässään vaikuttavat keskeiset aikuiset kasvattajat: omat vanhemmat tai muu läheinen aikuinen sekä koulun henkilökunta.

PerheTreffit -toiminnan tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä. PerheTreffit-toiminnassa 10-14 -vuotiaat nuoret tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Toiminta mahdollistaa myös rakentavan ja tavoitteellisen koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämisen. Tärkeää on huomioida jo olemassa olevat hyvät ja toimivat työtavat.

PerheTreffit-toiminta tarjoaa koulun opetukseen menetelmällistä lisäarvoa sekä arvoja, itsetuntoa ja oppilaiden tulevaisuutta käsitteleviä osallistavia toimintamalleja oppitunnille sekä koulun ja kodin yhteistyön rakentamiseen. Nuorten apu erilaisten asiakokonaisuuksien esiintuomisessa on ratkaiseva.

Työmenetelmänä PerheTreffit-toiminnassa on toiminnallinen oppiminen. Opettajalla on ohjaavana materiaalina Helsingin Kouluraittiuspiiri ry:n tuottama Opettajan käsikirja Tartu Tähän Hetkeen sekä toiminnan tukena mm. kouluhenkilöstön täydennyskoulutus.

PerheTreffit -toiminnassa keskitytään lasten ja nuorten, vanhempien, opettajien sekä muun lähiyhteisön vuorovaikutuksen mahdollistamiseen ja kehittämiseen turvallisessa, oivaltavassakin ilmapiirissä. Toiminnan tavoitteena on etsiä ja tuottaa ideoita, välineitä ja ratkaisumalleja opettajille, vanhemmille ja nuorille. Toisin sanoen, löytää aikaa lapselle.

Haluatko lisää tietoa tai mukaan hyödyntämään Perhetreffit-toimintamallin etuja?