Koulutus

Pääkohderyhmänä ovat 5.-7.luokkien opettajat, oppilaitosjohto sekä oppilashuoltohenkilöstö.

Koulutuksen keskeisinä, yhteisesti työstettävinä osa-alueina ovat:

•  toiminnallinen oppiminen ja sen
    mahdollisuudet opetuksessa
•  vanhemmuuden vahvistaminen
•  henkilökohtainen valmentautuminen ja 
    kehittyminen omassa työssä

Koulutus on:

•  moniammatillista, eri asiantuntijatahoja 
    ja kouluttautujien omaa tietotaitoa
    hyödyntävää ja täydentävää koulutusta
•  pitkäkestoista (noin 2,5 vuotta)
•  kaksivaiheinen prosessi;
- ensimmäinen peruskoulutusvaihe 4 lähikoulutuspäivää, vähintään 4 opintopiiritapaamista/ 1vuosi
- toisessa, jatkokoulutusvaiheessa 3 lähiopetuspäivää ja 3-6 opintopiiritapaamista/ 1,5 vuotta
 

 

PerheTreffit-koulutukset

Perhetreffit-koulutuksia on kaksi:

PerheTreffit-peruskoulutus syyskuussa

PerheTreffit-jatkokoulutus syyskuusta toukokuuhun peruskoulutuksen suorittaneille

Koulutukset ovat Opetushallituksen hyväksymää täydennyskoulutusta.

 

PT-koulutukset sisältävät: 
lähikoulutuspäiviä sekä osallistujilla on mahdollisuus myös erilaisiin etätehtäviin: 
yksilö, ryhmä- sekä verkkotyöskentelyyn lähipäivien välillä. Koulutuspaikkakunta on Helsinki.

 

 

PerheTreffit peruskoulutus:

PerheTreffit! vuoropuhelu ja yhteistoiminta

- Dialogi ja vertaisuus koulutyössä-


Vuoden aikana on 4 koulutuspäivää (syyskuu - huhtikuu) sekä vuoden aikana kaksi erillistä opintopiiritapaamista.


Syyskuu: Perhetreffit-mallin ja yhteistoiminnan käytäntöä.
Marraskuu: Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen.
Maaliskuu : Vuorovaikutuksen aakkoset - erilaiset vuorovaikutustilanteet
Huhtikuussa: Yhteistyön kehittäminen

 

PerheTreffit! vuoropuhelu ja yhteistoiminta (PTJ1-3)

 

Yleistä PerheTreffit perus-ja jatkokoulutuksista

  • Koulutus on kohdennettu erityisesti pääkaupunkiseudun 5.-7.-luokkien opettajille, rehtoreille. Myös oppilashuoltohenkilöstön toivotaan osallistuvan PerheTreffit-toimintaan ja koulutukseen.
  • Jatkokoulutukseen ovat etusijalla peruskoulutuksen läpikäyneet pilottitoimijat.
  • Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.
  • Koulutuspoliittinen painoalue on kouluhyvinvoinnin, oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen.
  • Osallistuja saa 3 opintopistettä.
  • Koulutukseen osallistuminen on kouluhenkilöstölle maksutonta.
  • Jatkokoulutuksen läpikäynyt valmistuu PerheTreffit-valmentajaksi.