Anna Palaa

Ohjelmassa keskeistä on ryhmän oma kehitysprosessi ja oivallus, vuorovaikutus sekä ryhmäpaine ja päihteet.

Ohjelman tarkoituksena on tukea nuoren sosiaalista kasvua eli kykyä tulla toimeen itsensä, muiden ja koko elämän kanssa. Lisäksi ohjelman tavoitteena on edistää yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä luokkayhteisössä.

Teematunneilla nuorelle pyritään luomaan tilanteita, joissa hän voi opetella erilaisissa vuorovaikutustilanteissa selviytymistä, sillä nuori on oman elämänsä keskeinen toimija ja rakentaa itse omaa tulevaisuuttaan. Työskentelyn aikana korostetaan myös nuoren omaa vastuuta itsestään ja valinnoistaan.

Ohjelman kesto on 10 x 45 min ja se toteutetaan ryhmäkohtaisesti.

 

Anna Palaa Plus

Ohjelmassa keskeistä on vuorovaikutus, ryhmässä toimiminen, arvot ja tulevaisuus sekä ryhmäpaine ja päihteet.

Nuoren myönteinen suhtautuminen itseensä ja toisiin ihmisiin mahdollistaa hänen omien voimavarojen monipuolisen käytön. Ohjelman tukipilareita ovat nuoren omat voimavarat ja niiden käyttöönotto, toisen auttaminen, huumori ja kanssakäymisen myönteiset puolet. Keskeistä on ryhmän prosessi, jossa keskinäinen tunteminen, luottamus, turvallisuus ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Teematuntien tavoitteena on antaa nuorelle keinoja myös ryhmäpaineen tunnistamiseen ja hallintaan. Tunneilla korostetaan nuoren omaa vastuuta itsestään ja valinnoistaan.

Ohjelman kesto on 12 x 45 min ja se toteutetaan ryhmäkohtaisesti.

 

Osallistuneet koulut