Miksi käytämme toiminnallisia menetelmiä?

 

•  Toimiminen kiinnostaa lasta ja nuorta sekä rohkaisee tutkimaan kokeilemalla erilaisia asioita ja rooleja.

•  Toiminnalliset harjoitukset kehittävät aisteja, motoriikkaa ja 
vuorovaikutustaitoja. Ne myös lisäävät mielikuvitusprosessia sekä auttavat tunnistamaan ja nimeämään erilaisia ajatuksia, tunteita ja mielikuvia. Vähitellen niitä opitaan liittämään itseen ja itseä edustaviksi suhteessa ympäristöön.

•  Harjoitukset ja tehtävät antavat myönteisiä hallinnan ja selviytymisen kokemuksia.

•  Harjoitukset huojentavat, helpottavat, virkistävät: tuottavat iloa ja tyydytystä sekä funktionaalisesti että sisäisesti.

•  Harjoitusten aikana voi kokea turvallisesti jännitystä.

•  Toiminnalliset menetelmät auttavat lasta ja nuorta tunnistamaan ja nimeämään omia erilaisia puolia, saavuttamaan taitoja ja selvittämään kiinnostuksen kohteita.

•  Toiminnallisuus auttaa ymmärtämään toisia ihmisiä ja opettaa toimimaan yhteistyössä. Se opettaa jakamista ja vuorottelua sekä auttaa noudattamaan sovittuja sääntöjä.

•  Toiminnalliset harjoitukset ja tehtävät mahdollistavat vastavuoroisuuden kokemuksen, jonka avulla lapsi ja nuori voi saavuttaa tunteen omasta itseydestään ja omasta arvostaan.

•  Toiminnalliset harjoitukset antavat palautetta, mutta sallivat etenemisen omassa tahdissa, jolloin harjoitukset toimivat itseohjautuvasti.

•  Toiminnallisuus antaa jokaiselle mahdollisuuden olla mukana.